Vlastní zkušenosti s Clear Water – filtrační médium na snížení NO3

Když jsem se poprvé setkal s filtračním médiem ClearWater, které snižuje množství NO3 ve vodě, dlouho jsem neváhal. Důvodem byla brněnská voda, která mi přitéká vodovodem. Má totiž vyšší hodnoty NO3 (v průběhu let jsem naměřil 25 – 60 mg/l), což je problém například pro vybarvení červenolistých rotal. Hodí se tedy do HighTech nádrží, kde je potřeba držet nižší hodnoty NO3, nebo do nádrží s větším množstvím ryb a minimem rostlin.

Od roku 2016, kdy jsem prováděl první testování ClearWater, došlo k vylepšení přípravku ClearWater ve variantě Original. Původně snižoval NO3 až na hodnotu 0 mg/l, což nebylo žádoucí pro rostlinná akvária a nyní by dusičnany neměl stáhnout pod 10mg/l (upřesním níže). Zároveň nově obsahuje „protein filtr“, který snižuje riziko „mastné hladiny“. Varianta ClearWater Plant zůstala stejná.

Co je to SZAT Clear Water professional?

Jde o syntetickou pryskyřici, která funguje na bázi iontové výměny a snižuje ve vodě obsah dusičnanů NO3, které vznikají rozkladem detritu, zbytků krmiv a odumřelých částí rostlin. Dusičnany jsou důležité pro zdravý růst rostlin, ale jejich nadměrné množství způsobuje v nádržích problémy.

Jaký ClearWater vybrat?

I když se po modernizaci varianty Clear Water Original vlastnosti obou přípravků přiblížily, tak variantu Clear Water Plant bych doporučil do akvárií, kde je třeba snížit NO3 pouze mírněji (například ze 30 na 15 mg/l). Original je silnější a stahuje dusičnany rychleji a více, proto je vhodný spíše pro akvária s větším počtem ryb, nebo vyšším obsahem dusičnanů.

Důležité je si uvědomit, že výrobcem uvedené výsledné hodnoty NO3 po použití ClearWateru závisí na množství dusičnanů ve vodě. Pokud jsou hodnoty NO3 velmi vysoké (cca 100 mg/l a více), bude jejich snižování postupné a pomalejší. Pokud by se ale použil ClearWater Original v akváriu, kde jsou hodnoty NO3 naopak nízké (cca 10 mg/l), může dojít ke snížení až na 0 mg/l, což není pro rostliny vhodné. V tomto případě je pak dobré CW z filtru vyjmout, zregenerovat, vložit do sáčku (nesmí vyschnout) a použít při vyšších hodnotách.

Také je důležité používat testy NO3 odpovídající kvality. Některé testy NO3 jsou velmi nepřesné, zároveň nedoporučuji používání testů po době spotřeby. Jako kvalitní testy hodnotím JBL NO3 a při přesném dodržení návodu také Aquar NO3.

Varianty a rozměry Clear Water:

[an error occurred while processing the directive]

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.