Výpočet objemu akvária, hmotnosti a objemu štěrku a substrátu

Typ akvária
Rozměry []
Tloušťka skla [mm]
Výška substrátu/štěrku* vpředu []
Výška substrátu/štěrku* vzadu []

*Pro výpočet je použit štěrk o velikosti zrn 2–4 mm.

Jednotka
Celkový objem akvária:neznámý
Čistý objem akvária (beze skel):neznámý
Objem substrátu/štěrku:neznámý
Hmotnost štěrku (zrno 2–4 mm):neznámá
Přibližná hmotnost akvária (sklo, voda, štěrk):neznámá
Nabídka substrátů

Výpočet nákladů za akvárium

Elektřina

Osvětlení
Příkon [W]
Doba provozu [hod/den]
Filtr
Příkon [W]
Doba provozu [hod/den]
Ohřívač
Příkon [W]
Doba provozu [hod/den]
Skimmer
Příkon [W]
Doba provozu [hod/den]
Jiný spotřebič
Příkon [W]
Doba provozu [hod/den]
Cena za kWh [Kč]
společná pro všechny spotřebiče

Voda

Objem vyměněné vody [l]
Výměna 1× za [dny]
Cena za m3 vody [Kč]

Náklady za elektřinu

Cena měsíčně (průměrná):neznámá
Cena ročně:neznámá

Náklady za vodu

Cena měsíčně (průměrná):neznámá
Cena ročně:neznámá

Náklady celkem (elektřina + voda)

Cena měsíčně (průměrná):neznámá
Cena ročně:neznámá
Nabídka spořičů vody

Výpočet teploty vody po výměně

Podíl vyměněné vody [%]
Teplota vody v akváriu [°C]
Teplota napouštěné vody [°C]
Výsledná teplota: neznámá

Výpočet hodnoty CO2

Pro výpočet je použita Tillmanova tabulka. Tillmanovu tabulku ale nelze použít, pokud obohacujete akvarijní vodu rašelinovým výluhem nebo používáte reverzní osmózu.

Uhličitanová tvrdost [°dKH]
Přípustné hodnoty: 1–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
pH
Přípustné hodnoty: 6–8

Hodnota CO2: neznámá