Výpočet objemu akvária, hmotnosti a objemu štěrku a substrátu

Typ akvária
Rozměry []
Tloušťka skla [mm]
Výška substrátu/štěrku* vpředu []
Výška substrátu/štěrku* vzadu []

*Pro výpočet je použit štěrk o velikosti zrn 2–4 mm.

Jednotka
Celkový objem akvária:neznámý
Čistý objem akvária (beze skel):neznámý
Objem substrátu/štěrku:neznámý
Hmotnost štěrku (zrno 2–4 mm):neznámá
Přibližná hmotnost akvária (sklo, voda, štěrk):neznámá
Nabídka substrátů

Výpočet teploty vody po výměně

Podíl vyměněné vody [%]
Teplota vody v akváriu [°C]
Teplota napouštěné vody [°C]
Výsledná teplota: neznámá

Výpočet ceny vyměněné vody

Objem vyměněné vody [l]
Výměna 1× za [dny]
Cena za m3 vody [Kč]
Cena za jednu výměnu vody:neznámá
Cena vyměněné vody za rok:neznámá
Celkový objem vyměněné vody:neznámý

Výpočet spotřeby elektřiny a ceny provozu

Příkon [W]
Doba provozu [hod/den]
Cena za kWh [Kč]
Spotřeba:neznámá
Cena měsíčně:neznámá
Cena ročně:neznámá

Výpočet hodnoty CO2

Pro výpočet je použita Tillmanova tabulka. Tillmanovu tabulku ale nelze použít, pokud obohacujete akvarijní vodu rašelinovým výluhem nebo používáte reverzní osmózu.

Uhličitanová tvrdost [°dKH]
Přípustné hodnoty: 1–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
pH
Přípustné hodnoty: 6–8

Hodnota CO2: neznámá