Výpočet hodnoty CO2

Pro výpočet je použita Tillmanova tabulka. Tillmanovu tabulku ale nelze použít, pokud obohacujete akvarijní vodu rašelinovým výluhem nebo používáte reverzní osmózu.

Uhličitanová tvrdost [°dKH]
Přípustné hodnoty: 1–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
pH
Přípustné hodnoty: 6–8

Hodnota CO2: neznámá