Postup, jak zapojit a odpojit CO2 lahev

COčko je věc, které jsem se velmi bála, ale po tříletém používání patří k mému životu stejně, jako pračka, auto…